Kết quả

Danh sách người chơi chiến thắng Ngày SAMSUNG TV 4K 43 INCH
STT Ngày Người chơi Giá thắng
1 22/09 0773583xxx 38,000
2 23/09 0779373xxx 45,000
3 24/09 0779373xxx 45,000
DANH SÁCH THUÊ BAO NHẬN GIẢI CÁC PHIÊN
Giải Ngày phiên số 5 Tại đây