Kết quả

Danh sách người chơi chiến thắng giải NGÀY phiên đấu giá sản phẩm SAMSUNG GALAXY A50
STT Ngày Người chơi Giá đấu
1 15/09 0903597xxx 1,000
2 16/09 0903597xxx 2,000
3 17/09 0903597xxx 1,000
4 18/09 0903597xxx 1,000