KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LỊCH SỬ

DỊCH VỤ TRIỆU PHÚ TRI THỨC TRÊN MWIN

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải nhất tháng 11/2014

(Từ ngày 20/11/2014 đến 31/12/2014)

STT Số thuê bao Số điểm Ghi chú Giá trị giải thưởng
1 84934658xxx 11,340 Chính thức 15.000.000 đồng
2 84905289xxx 11,265 Dự phòng 1
3 84939535xxx 11,245 Dự phòng 2
4 841217865xxx 11,230 Dự phòng 3

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

TRẢ LỜI HAY – TRÚNG NOTE 3

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải nhất

(Từ ngày 13/11/2014 đến 12/12/2014)

STT Số thuê bao Số điểm Ghi chú Giá trị giải thưởng
1 84909278xxx 6,835 Chính thức Samsung Galaxy Note 3
2 84939172xxx 6,795 Dự phòng 1
3 84937586xxx 6,540 Dự phòng 2
4 841204815xxx 6,465 Dự phòng 3

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG CTKM

DỊCH VỤ THẮNG CUỘC

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải nhất tháng 11/2014

(Từ ngày 20/11/2014 đến 31/12/2014)

STT Số thuê bao Số điểm Thời gian chơi Giải thưởng Chính thức/ Dự phòng
1 841223313xxx 2,271,520 1,036,346,496 Ipad Mini 16G Cellular Chính thức
2 84907882xxx 1,734,500 439,491,583 Dự phòng 1
3 84904559xxx 1,334,530 92,794,429 Dự phòng 2
4 84939535xxx 901,940 220,560,700 Dự phòng 3

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TRÊN MWIN

Danh sách khách hàng trúng thưởng Tháng 11

(phiên từ ngày 05/11/2014 đến ngày 04/12/2014)

STT Giải Số điện thoại Giá chiến thắng Giải thưởng
1 Nhất 84909278xxx 6,987,000 Sony Xperia C3 Dual
2 Dự phòng 1 841206584xxx 6,964,000
3 Dự phòng 2 841206386xxx 6,962,000
4 Dự phòng 3 841206386xxx 6,961,000

Danh sách khách hàng trúng thưởng Tháng 12

(phiên từ ngày 05/12/2014 đến ngày 04/01/2015)

STT Giải Số điện thoại Giá chiến thắng Giải thưởng
1 Nhất 841224806xxx 6,978,000 Samsung Galaxy Tab 4 8.0T331
2 Dự phòng 1 841224806xxx 6,976,000
3 Dự phòng 2 841224806xxx 6,975,000
4 Dự phòng 3 84939755xxx 6,974,000